Home >

Contractmanager Water in Balans gemiddeld 20 u p/w

Locatie

Roermond

Publish date

13-05-2019

Publish end date

27-05-2019

Naam organisatie

BlueTrail

Functie omschrijving

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: BTIT25985
Omgeving: Roermond
Startdatum: 1 juli 2019
Einddatum: 1 januari 2020
Optie op verlenging: Ja, 6 x 6 maanden
Aantal uur per week: gemiddeld 20 uur per week met een maximum bij piekbelasting van 28 uur.
Intakegesprek: 11 juni 2019.
Sluitingsdatum: vrijdag 24 mei om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

BlueTrail is op zoek naar een Contractmanager Water in Balans voor 20 uur per week.

Opdracht/functie omschrijving:

De organisatie heeft de uitdaging om zich aan te passen aan de klimaatverandering. Een van de belangrijkste doelen hierin is het verminderen van de wateroverlast in het regionale watersysteem als gevolg van extreme regenval. Hiervoor heeft zij het programma Water in Balans opgezet. Kenmerkend voor de programma-aanpak ‘Water in Balans’ is het samenspel tussen concrete doelen binnen de opgave enerzijds en de beïnvloeding van de opgave van en vanuit de omgeving en praktijk anderzijds, waarbij het boeken van resultaten voorop staat. Dat vraagt focus op de scope, robuustheid in de aanpak, duidelijkheid met betrekking tot de governance, innovatie op de maatregelen en een meerjarige koers en houvast.

De organisatie draagt verantwoordelijkheid voor het oplossen van knelpunten in het Regionaal Watersysteem maar voor het wegnemen van wateroverlast zijn ook andere partijen nodig (landelijk gebied, stedelijk gebied, zelfredzaamheid burger). De organisatie kan het niet alleen. Dat vraagt een goede en betrouwbare samenwerking met de omgeving en met partijen die bijdragen aan het programma.

Het programma bestaat uit een grote diversiteit aan aspecten zoals project-overstijgende onderzoek opgaven, het uitvoeren van een integrale verkenning op de wateroverlast knelpunten en de planuitwerking, voorbereiding en daadwerkelijke uitvoering van concrete projecten om de wateroverlast aan te pakken.

Het gaat om een omvangrijk programma dat is georganiseerd volgens het Integraal Projectmanagement (IPM) model. Voor het programmamanagementteam van Water in Balans wordt gezocht naar een Contractmanager met affiniteit voor zowel, de verkenningsfase, de plan uitwerkingsfase als de realisatiefase van projecten.

Het contractteam staat aan de lat om een contracteringsstrategie voor het programma op te stellen en aanvullend daarop het opstellen van inkoopplannen voor de verschillende projecten. Tevens wordt door het contractteam voor de lopende en toekomstige projecten de contractvoorbereidingen en aanbestedingen uitgevoerd en in de toekomst de realisatie begeleid.

Wat ga je doen?

De Contractmanager bereidt de contractering voor en begeleidt de uitvoering ervan (van strategie tot realisatie). Dit dient zowel op programmaniveau als projectniveau te worden ingevuld. Naast inhoudelijke uitwerken draagt hij/zij bij aan het vergroten van het draagvlak voor de inkoopstrategie en contractering bij de betrokken partijen teneinde deze binnen de project randvoorwaarden te kunnen realiseren. Tot de werkzaamheden behoren onder meer:

 • Het mede uitwerken, opstellen en implementeren van de inkoopstrategie en –plannen en alle bijkomende aspecten.
 • Het trekken en verder vormgeven van de contractvoorbereiding en aanbesteding van lopend gebiedsprojecten en overige inkopen
 • Het opzetten van organiseren van het contractmanagement
 • Het opzetten en organiseren van kwaliteitsborging in de te leveren prestatie.
 • Het bijdragen aan de ontwikkelambitie van het waterschap met betrekking tot contractering en contractvormen door o.a. het afstemmen met WL over eisen, uitvoering en oplevering en overdracht.

Functie eisen

KNOCK-OUT:

 • Je hebt minimaal een behaalde HBO/ WO opleiding (kopie diploma vereist).
 • Je hebt in de afgelopen 6 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring als Contractmanager (referentie vereist).
 • Je hebt werkervaring bij publieke organisaties als Rijkswaterstaat, Waterschap, Provincie of Gemeente (referenties vereist).
 • Je bent beschikbaar voor een gesprek op 11 juni 2019.

Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

 • Je hebt werkervaring op het gebied van contractmanagement in grote integrale projecten of programma’s in een politiek-bestuurlijke context.
 • Je hebt ervaring heeft met diverse contractvormen.
 • Je hebt ervaring met projectmatig werken.

Competenties:

 • Je bent organisatiesensitief.
 • Je bent communicatief vaardig.
 • Je bent resultaatgericht.
 • Je hebt overtuigingskracht.
 • Je kunt samenwerken.
 • Je hebt een persoonlijke klik.
 • Je hebt een helicopterview, je bent in staat de situatie snel te overzien.
 • Je kunt bijzaken en hoofdzaken onderscheiden.
 • Je beschikt over goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden.
 • Je bent een natuurlijke netwerker en bruggenbouwer en in staat partijen met elkaar in contact te brengen en belangen te verbinden.

Reageren

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.
Venlo Heeft Werk gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.