Home >

FLO Specialist

Locatie

Venlo

Publish date

04-10-2019

Publish end date

01-11-2019

Naam organisatie

BlueTrail

Functie omschrijving

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: BTIT28255
Omgeving: Venlo
Startdatum: 1 januari 2020
Einddatum: 31 december 2021
Optie op verlenging: Ja, 2x 12 maanden
40-45 dossiers
Intakegesprek: Dinsdag 12 november tussen 12.30 en 15.00 uur
Sluitingsdatum: Donderdag 31 oktober om 9.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

BlueTrail is op zoek naar een FLO Specialist voor 40 tot 45 dossiers.

Opdracht/functie omschrijving:
De organisatie dient als werkgever van haar (beroeps)brandweerpersoneel uitvoering te geven aan de - in de car-uwo - opgenomen bepalingen c.q. overgangsrecht met betrekking tot het zgn. Functioneel Leeftijdsontslag (FLO). In het kader van de uitvoering van deze bepalingen c.q. overgangsrecht is de organisatie op zoek naar een specialist die de "FLO-werkzaamheden" zelfstandig voor zijn of haar rekening neemt. De werkzaamheden bestaan uit enerzijds HRM/PSA - gerelateerde werkzaamheden en anderzijds uit financiele werkzaamheden.

Taken/werkzaamheden:
De werkzaamheden zijn in twee categorieën in te delen:
 1. HRM/PSA-werkzaamheden
  - Verwerking landelijke wijzigingen in cao’s en fiscale wijzigingen op het onderdeel FLO- overgangsrecht:
  ● aanpassen uitvoeringsprocessen conform wijziging;
  ● opstellen beslisdocumenten in overleg met HRM indien er landelijk rechtspositionele ruimte voor wordt gegeven;
  ● kennisoverdracht aan HRM medewerkers, leidinggevenden en medewerkers die gebruik maken van FLO;
  ● Aanpassing bruto-netto traject en aanpassing 75% netto inkomensgarantie voor FLO-brandweer.
  - Voeren van FLO-gesprekken met medewerkers (en hun partner) die gebruik kunnen gaan maken van het FLO-overgangsrecht:
  ● 14 maanden voorafgaand aan het keuzemoment;
  ● jaarlijks wanneer een medewerker zijn keuzemoment heeft opgeschoven.
  - opstellen pro-forma-berekeningen FLO-overgangsrecht voor aspirant FLO’ers;
  - opstellen inhoud FLO-besluiten en –mutaties voor medewerkers (zowel aanspraak op FLO, start FLO als wijzigingen/aanpassingen lopende het FLO-traject;
  - periodiek spreekuur voor medewerkers met vragen over FLO-overgangsrecht;
  - opstellen proces AOW-compensatie, voorbereiding betalingen aan medewerkers, technische inrichting in salarisadministratie en actualisatie van de compensatiebedragen;
  - omzetten tegoeden bruto levensloop naar netto-spaarrekening voor Brandweerpersoneel en handmatige individuele berekening via inkomstenbelasting;
  - alle toekomstige aanpassingen in het FLO-overgangsrecht;
  - AOW-compensatiebedragen: aanlevering mutaties, indexaties, advies bij inregelen in salarisadministratie en beantwoording vragen medewerkers.
 2. Financiële werkzaamheden
  - Opstellen van kostenprognoses FLO-overgangsrecht op persoonsniveau:
  ● prognose komende jaren;
  ● prognose totale duur FLO-overgangsrecht.
  - rechtspositionele wijzigingen worden in de prognoses doorgevoerd ten behoeve van aanpassingen in begrotingen en rapportages;
  - opstellen uitputtingsoverzichten lopende jaar + verantwoording verschillen met begroting;
  - opstellen facturen kosten FLO-brandweer t.b.v. gemeenten van herkomst;
  - overleg met accountant over FLO-kosten brandweer;
  - overleg met gemeente(n) van herkomst over FLO-declaratie.
Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij/zij de werkzaamheden geheel zelfstandig, onder eigen regie en eigen verantwoordelijkheid uitvoert. Van opdrachtnemer wordt verwacht dat hij/zij zijn of haar expertise op dit vlak actueel houdt en dat hij/zij communicatief vaardig is.

Functie eisen

KNOCK-OUT:
 • Je beschikt over een HBO werk en denk niveau.
 • Je hebt specialistische ervaring met FLO, ervaring met de CAR-UWO en de rechtspositie van de Brandweer.

Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Reageren

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.
Venlo Heeft Werk gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.