Home >

Manager Projectbeheersing Water In Balans gemiddeld 24 u p/w

Locatie

Roermond

Publish date

13-05-2019

Publish end date

27-05-2019

Naam organisatie

BlueTrail

Functie omschrijving

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: BTIT25988
Omgeving: Roermond
Startdatum: 1 juli 2019
Einddatum: 31 december 2019
Optie op verlenging: Ja, 6 x 6 maanden
Aantal uur per week: 24, gemiddeld aantal uren per week met een maximum van 32 uur per week (bij piekbelasting).
Intakegesprek: donderdag 13 juni 2019 tussen 13.00 en 16.30 uur.
Sluitingsdatum: vrijdag 24 mei om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

BlueTrail is op zoek naar een Manager Projectbeheersing Water In Balans voor gemiddeld 24 uur per week.

Opdracht/functie omschrijving:

De organisatie heeft de uitdaging om zich aan te passen aan de klimaatverandering en onder andere te werken aan het verminderen van de wateroverlast. De organisatie werkt mee aan klimaatadaptief Limburg. Hiervoor heeft zij het programma Water in Balans opgezet. Kenmerkend voor de programma-aanpak ‘Water in Balans’ is het samenspel tussen concrete doelen binnen de opgave enerzijds en de beïnvloeding van de opgave van en vanuit de omgeving en praktijk anderzijds, zonder het bereiken van resultaten uit het oog te verliezen. Dat vraagt focus op de scope, robuustheid in de aanpak, duidelijkheid met betrekking tot de governance, innovatie op de maatregelen en een meerjarige koers en houvast.

De organisatie draagt verantwoordelijkheid voor het oplossen van knelpunten in het Regionaal Watersysteem maar voor het wegnemen van wateroverlast zijn ook andere partijen nodig (landelijk gebied, stedelijk gebied, zelfredzaamheid burger). De organisatie kan het niet alleen. Dat vraagt een goede en betrouwbare samenwerking met de omgeving.

De governance van dit programma wordt zo in gericht dat recht wordt gedaan aan de integraliteit van de opgave, de rol van de omgeving en tegelijkertijd de beheersbaarheid. Het programma is ingedeeld in tranches van projecten en in jaarschijven die bestuurlijk worden vastgesteld. Een tranche bevat de inhoud, financiën en tijdpad van een aantal benoemde projecten. Beheersing van deze aspecten vergt dus “scopemanagement”.

Het gaat om een omvangrijk programma dat is georganiseerd volgens het Integraal Projectmanagement (IPM) model. Voor het programmamanagementteam van Water in Balans wordt gezocht naar een Manager Projectbeheersing met affiniteit voor de uitvoeringsfase.

Naarmate het programma verder vordert, zal de programmabeheersing stabieler worden en de programmascope afnemen, doordat meer projecten zijn afgerond. De nadruk van de Manager Projectbeheersing in deze fase ligt op het verder ontwikkelen van de programmabeheersing, consistent uitvoeren van bestaande verantwoordingsprocessen, het opleveren van vaste voortgangsproducten en het organiseren van decharge processen.

Wat ga je doen?

Als Manager Projectbeheersing (MPB) ben je verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de doelstellingen van het programma Water in Balans op een beheerste wijze tot stand komen.

Om dit te bereiken, werk je programmabreed aan beheersaspecten op het gebied van planning, budget, kwaliteit, scope en risicobeheersing. Daarbij ben je verantwoordelijk voor het opstellen van de voortgangsrapportage voor de organisatie. Ook interfacemanagement en informatiemanagement zijn onderdeel van de projectbeheersing van het programma.

In je rol als Manager Projectbeheersing werk je samen met een junior Manager Projectbeheersing en risicoadviseur. De Manager Projectbeheersing heeft hierin een coachende rol.

Scope:

 • Je zorgt voor de eindresultaten van projectbeheersing en neemt deel aan het programmamanagement ­team (PMT) van Water in Balans.
 • Je bent aanspreekpunt en sparringpartner voor de IPM-rolhouders op programma en projectniveau en zorgt dat deze in control zijn.
 • Je ontwikkelt en implementeert het instrumentarium van risicomanagement (RISMAN systematiek).
 • Je verzorgt risicosessies zowel in groepsverband als individueel en beheert het risicodossier.
 • Je onderhoudt contacten met de lijnorganisatie (financiën en control) van de organisatie.
 • Je zorgt voor het inschakelen van de juiste kennis ten behoeve van het project voor de evaluatie en toetsing van projectbeheersingsaspecten.
 • Je zorgt voor het informeren van het programmamanagement over projectaanpak, -voortgang, -evaluatie en eventuele bestuurlijke aandachtspunten.
 • Je zorgt voor prioriteiten stellen, voortgang bewaken, controleren en zo nodig bijsturen van activiteiten en producten (incl. de samenhang tussen beheersaspecten).
 • Je zorgt voor het opstellen van voortgangsrapportages en bespreekt deze met de opdrachtgever, de subsidiënt en eventuele derden.
 • Je stelt zelf sturingsinformatie op en zorgt dat deze van voldoende kwaliteit zijn en geschikt voor aansturing op opdrachtgevers- en in het programmateam niveau.

Functie eisen

KNOCK-OUT:

 • Je hebt een afgeronde HBO/WO opleiding (technische) Bedrijfskunde, Technische Bestuurskunde óf Bedrijfseconomie (kopie diploma vereist).
 • Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring met het opstellen en aanleveren van projectbeheersingsinformatie (scope, planningen, risico’s, kosten, informatievoorziening en algehele voortgang) ten behoeven van besluitvorming en verantwoording van infrastructurele realisatieprojecten in de afgelopen 6 jaar. Met infrastructurele realisatieprojecten worden dijkversterkingsprojecten of andere projecten binnen de civieltechnische discipline bedoeld (referentie vereist).
 • Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 1 jaar werkervaring als lid van een Projectmanagementteam binnen publieke organisaties als Waterschap, Provincie, Gemeente of Rijksoverheid (referentie vereist).

Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Competenties:

 • Organisatiesensitief
 • Communicatief vaardig
 • Resultaatgericht
 • Overtuigingskracht
 • Samenwerken

Reageren

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.
Venlo Heeft Werk gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.